Chi tiết

Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa 21CD (2.5 năm), 22CL (1.5 năm) và 22TCA
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa 21CD (2.5 năm), 22CL (1.5 năm) và 22TCA, như sau:

- Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 08/01/2024: Hoàn thiện điểm Tổng kết học phần, hồ sơ đầu vào, chuẩn đầu ra.

- Từ ngày 09/01/2024 đến ngày 15/01/2024: Kiểm dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết toàn khóa.

- Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/01/2024: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.

Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 22/01/2024: xét tốt nghiệp khóa 22CL (1.5 năm), 22TCA
Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024: xét tốt nghiệp khóa 21CD
- Từ ngày 22/02/2024 đến 29/02/2024: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có) và Họp Hội đồng xét Tốt nghiệp
- Từ ngày 05/3/2024 đến ngày 07/3/2024: Phòng ĐT-CTSV xét lại (nếu có bổ sung sau cuộc họp) và lên danh sách HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp và in bằng Tốt nghiệp.

Kế hoạch Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau (Dự kiến cuối tháng 3/2024)

Ngày gửi: 19/12/2023
Số người đã xem: 3191

Các thông báo mới
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 
 KÊNH HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC (2/1/2024) 
 Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh khoá 23CD (2/1/2024) 


Các thông báo khác
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 21CD, 22TCB, 22CD (14/12/2023)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (28/11/2023)
 Danh sách HSSV tốt nghiệp và Kế hoạch Bế giảng các Khóa 21TCB, 22CL, 22TCA và 20CD (thời gian đào tạo 3 năm) (20/10/2023)
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC ATLĐ, THẺ ATLĐ (19/9/2023)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2023-2024 (6/9/2023)
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (24/8/2023)
 Thông báo thời gian đăng ký học các học phần học kì 1-2023-2024 khóa 23CD, 23CL, 23TCA, 23TCB (21/8/2023)
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá (21/8/2023)
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần trên phần mềm Học kỳ 1-2023-2024 (18/7/2023)
 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 20CD (3 năm) và Thời gian nhận bằng TN chính thức (30/6/2023)
Quay lại