Chi tiết

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024
-------------
Những HSSV đã được công nhận Tốt nghiệp các khóa trên (Danh sách được công nhận tốt nghiệp đính kèm), thứ 2-4-6 hàng tuần từ ngày 03/05/2024 đến Phòng ĐT-CTSV (Nhà M Tầng 2) để nhận bằng Tốt nghiệp chính thức.
(P/s: HSSV mang căn cước công dân khi đến nhận bằng để đối chiếu)
File đính kèm: DS_TN_cackhoacu.zip

Ngày gửi: 26/4/2024
Số người đã xem: 2441
Quay lại