Chi tiết

Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Toán

Số lượng: 01

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 25/04/2024 (chi tiết ở file đính kèm) 

File đính kèm: 82TB-CĐCNH_2024.pdf

Ngày gửi: 27/3/2024
Số người đã xem: 2937
Quay lại