Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA như sau:
- Thời gian sinh viên đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 18/11/2020 đến 30/11/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 02/12/2020 đến 09/12/2020: xét các khóa từ 15CD về trước.
+ Từ ngày 10/12/2020 ​đến 17/12/2020: xét các khóa 16CD, 17TCA, 17TCB, 18TCA.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời các khóa từ ngày 24/12/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 13/11/2020
Số người đã xem: 318
Quay lại