Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD
Từ ngày 26/10/2020 các lớp Tiếng nhật 1 đã bắt đầu học. Những Sinh viên đã đăng ký học Tiếng nhật 1 vào trang cá nhân của mình xem Thời khóa biểu để tham gia học đầy đủ.

Ngày gửi: 25/10/2020
Số người đã xem: 587
Quay lại