Chi tiết

Thông báo về Thời gian đăng ký học online học kỳ 2, năm học 2017-2018
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online HK2, 2017-2018 như sau:Khóa 15CD, 16CD: từ ngày 05/12/2017 đến ngày 16/12/2017.

Khóa 17CD : từ ngày 09/01/2018 đến ngày 20/01/2018.

Riêng Khóa 17TCA, 17TCB Phòng sẽ đăng ký cho SV những môn học ghép với tín chỉ.

Sinh viên học lại, học cải thiện đăng ký theo thời gian trên.Đề nghị các bạn HSSV đăng ký học đúng thời hạn và đảm bảo các học phần đúng theo chương trình đào tạo.

Ngày gửi: 24/11/2017
Số người đã xem: 1933

Các thông báo mới
 Danh sách thí sinh dự thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học-Ngoại ngữ ngày 25/03/2018 (22/3/2018) 
 Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 khóa 16LN và các khóa hệ niên chế (14/3/2018) 
 Thông báo nộp học phí HK II năm học 2017-2018 (28/2/2018) 
 Thông báo nộp tiền ở Ký túc xá HK II 2017-2018 (28/2/2018) 
 Thông báo thu tiền học phí văn hóa Hệ 17TCB-Học kỳ II 2017-2018 (28/2/2018) 
 Thông báo tuyển dụng nhân viên y tế (22/2/2018) 
 Kế hoạch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2017-2018 của Khóa 15CD (10/2/2018) 
 Kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ ngày 21/01/2018 (8/2/2018) 
 CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA 17CD HK 2 NĂM HỌC 2017-2018 (26/1/2018) 
 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KHÓA 17CD, HK1 NĂM HỌC 2017-2018 (23/1/2018) 


Các thông báo khác
 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ và chứng nhận chuẩn đầu ra (23/11/2017)
 Thông báo nghỉ học ngày 21/11/2017 (21/11/2017)
 Danh sách SV chưa đạt Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng & An ninh Khóa 15CD, 16CD (16/11/2017)
 Thông báo thu học phí HK I 2017-2018 (10/11/2017)
 Xét thôi học năm học 2016-2017 HỆ NIÊN CHẾ (17/10/2017)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA VỚI KHÓA 17CD HK1, NĂM HỌC 2017-2018 (5/9/2017)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 (KHÓA 11CD), ĐỢT 7 (KHÓA 12CD), ĐỢT 4 (KHÓA 13CD), ĐỢT 2( KHÓA 14CD), ĐỢT 1( 16CL) (5/9/2017)
 Thời gian, lịch trình tham quan doanh nghiệp 2017 (5/9/2017)
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức - Người lao động năm học 2017-2018 (5/9/2017)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CJ VINA (31/8/2017)
Quay lại