Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ và chứng nhận chuẩn đầu ra

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thi kết thúc học phần và sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Nhà trường sẽ lấy điểm thi kết thúc học phần để xem xét, xác nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho HSSV (HSSV không phải đăng ký thi sát hạch riêng).

Cách triển khai cụ thể như sau:

1/ Đối tượng áp dụng:

- HSSV từ khóa Tuyển sinh 2016.

2/ Hình thức tổ chức:

- HSSV tham dự kỳ thi kết thúc học phần Ngoại ngữ theo lịch thi của Trường để hoàn thành điểm của các học phần trên.

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi học phần (lần thi 1), Trường sẽ xét công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với các HSSV có đăng ký và nộp lệ phí xét, xác nhận chuẩn đầu ra.

- Những HSSV không đăng ký xét sát hạch chuẩn đầu ra, kết quả thi chỉ lấy điểm kết thúc học phần như bình thường.

- Trường hợp không đủ điểm để được xét công nhận chuẩn ra trong kỳ thi lần 1, HSSV đăng ký tham gia các kỳ thi do Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ HUEIC tổ chức.

(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

File đính kèm: 573TB-CĐCNH.pdf

Ngày gửi: 23/11/2017
Số người đã xem: 1116
Quay lại