Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ và chứng nhận chuẩn đầu ra

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thi kết thúc học phần và sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Nhà trường sẽ lấy điểm thi kết thúc học phần để xem xét, xác nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho HSSV (HSSV không phải đăng ký thi sát hạch riêng).

Cách triển khai cụ thể như sau:

1/ Đối tượng áp dụng:

- HSSV từ khóa Tuyển sinh 2016.

2/ Hình thức tổ chức:

- HSSV tham dự kỳ thi kết thúc học phần Ngoại ngữ theo lịch thi của Trường để hoàn thành điểm của các học phần trên.

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi học phần (lần thi 1), Trường sẽ xét công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với các HSSV có đăng ký và nộp lệ phí xét, xác nhận chuẩn đầu ra.

- Những HSSV không đăng ký xét sát hạch chuẩn đầu ra, kết quả thi chỉ lấy điểm kết thúc học phần như bình thường.

- Trường hợp không đủ điểm để được xét công nhận chuẩn ra trong kỳ thi lần 1, HSSV đăng ký tham gia các kỳ thi do Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ HUEIC tổ chức.

(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

File đính kèm: 573TB-CĐCNH.pdf

Ngày gửi: 23/11/2017
Số người đã xem: 3775

Các thông báo mới
 Tốt nghiệp văn hóa 16TC-B đợt 2 và thi lại (19/6/2018) 
 Thời gian đăng ký học ONLINE Khóa 16CD, 17CD HK1, năm học 2018-2019 (19/6/2018) 
 DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP HỆ NIÊN CHẾ ĐỢT XÉT THÁNG 6/2018 (19/6/2018) 
 DANH SÁCH SV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 15CD, ĐỢT 1 (19/6/2018) 
 Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 15CD (8/6/2018) 
 Kế hoạch thi lại lần 2 HK2 hệ niên chế năm học 2017-2018 (5/6/2018) 
 Danh sách xét đủ điều kiện dự thi 15TCB; 16TCA và thi lại (30/5/2018) 
 Kế hoạch và Danh sách Sinh viên tham gia GDQPAN 17CD (29/5/2018) 
 Danh sách đủ điều kiện dự thi khóa 15CN; 15LN và thi lại (25/5/2018) 
 Kế hoạch thi và Danh sách đủ điều kiện dự thi TN VH (thi lại) 16TC-B (25/5/2018) 


Các thông báo khác
 Thông báo nghỉ học ngày 21/11/2017 (21/11/2017)
 Danh sách SV chưa đạt Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng & An ninh Khóa 15CD, 16CD (16/11/2017)
 Thông báo thu học phí HK I 2017-2018 (10/11/2017)
 Xét thôi học năm học 2016-2017 HỆ NIÊN CHẾ (17/10/2017)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA VỚI KHÓA 17CD HK1, NĂM HỌC 2017-2018 (5/9/2017)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 (KHÓA 11CD), ĐỢT 7 (KHÓA 12CD), ĐỢT 4 (KHÓA 13CD), ĐỢT 2( KHÓA 14CD), ĐỢT 1( 16CL) (5/9/2017)
 Thời gian, lịch trình tham quan doanh nghiệp 2017 (5/9/2017)
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức - Người lao động năm học 2017-2018 (5/9/2017)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CJ VINA (31/8/2017)
 THÔNG BÁO (Về việc khai giảng lớp Tin học, Ngoại ngữ và lịch kiểm tra sát hạch chuẩn đầu ra) (30/8/2017)
Quay lại