Danh mục các công trình khoa học

Tìm với    Tìm kiếm     
Không tìm thấy kết quả nào!

Nghiên cứu khoa học

Vòng chung kết cuộc thi HueIC Innovation Challenge 2018
Ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo - HueIC Innovation Challenge 2018”.
Hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ - CEST 2018
Từ ngày 28 đến ngày 29/07/2018, Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ lần 2 (CEST 2018) đã được tổ chức tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017
Ngày 22 tháng 01 năm 2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Vụ khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2017.