Thông tin chủ nhiệm - Cố vấn học tập

Tìm với    Tìm kiếm     
Tên lớpNgành họcBậc họcThuộc khoaNiên khóaEmail của lớpChủ nhiệm - CVHT
12CNTH01Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tínhCao đẳng nghềKhoa CNTT2012 - 2014 Cung Nguyễn Phước Tài
12CNTH02Lập trình máy tínhCao đẳng nghềKhoa CNTT2012 - 2014 Cung Nguyễn Phước Tài
11CDCK01 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2011 - 2014 Nguyễn Đức Thắng
11CDCK02 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2011 - 2014 Ngô Vũ Nguyên
11CDCK03 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2011 - 2014 Đinh Trung Trọng
12CDCK01 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2012 - 2015
12CDCK02 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2012 - 2015 Cao Chánh Thông
12CDCK03 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2012 - 2015 Vũ Thành Hưng
12CDCK04 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2012 - 2015 Nguyễn Văn Anh
13CDCK01 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2013 - 2016 lê phước hoàng
13CDCK02 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2013 - 2016 Phan Gia Tiến
13CDCK03 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2013 - 2016 Văn Công Bích
13CDCK04 Cao đẳng chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2013 - 2016 Ngô Viết Anh Văn
11CNCK01 Cao đẳng nghềKhoa Cơ khí2011 - 2014 Võ Văn Sơn
12CNCK01 Cao đẳng nghềKhoa Cơ khí2012 - 2015 Nguyễn Huy phuong
13CNCK01 Cao đẳng nghềKhoa Cơ khí2013 - 2016 Hoàng Văn Quốc
12TCCK01 Trung cấp chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2012 - 2014 Hồ Văn Riều
13TCCK01 Trung cấp chuyên nghiệpKhoa Cơ khí2013 - 2015 Nguyễn Kim Thành
11TCCK02-B Trung cấp nghềKhoa Cơ khí2012 - 2014 Trần Văn Nho
12TCCK01-B Trung cấp nghềKhoa Cơ khí2013 - 2015 Giáp Nguyên Nhật