Hợp tác quốc tế

Hội thảo “Giới thiệu bộ công cụ MekongSkills2Work đến giảng viên nguồn của dự án USAID COMET”
Thực hiện theo kế hoạch triển khai của dự án USAID COMET – HueIC trong giai đoạn 1, dưới sự hướng dẫn của dự án USAID COMET, nhóm dự án tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu bộ công cụ MekongSkills2Work đến giảng viên nguồn của dự án USAID COMET” tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong hai ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2016.
Chuyên gia JICA đến thăm và đánh giá kết quả dự án KOSEN – HueIC
Ngày 07 tháng 11 năm 2016, tổ chức JICA cử đại diện đến thăm và làm việc với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Trong chuyến thăm lần này, các chuyên gia đã đánh giá thực tế kết quả của dự án KOSEN – HueIC trong thời gian qua.
Khai giảng khóa đào tạo giảng viên thuộc dự án IPP2
Ngày 26/7/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh, giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tham gia khoá đào tạo tập trung (Bootcamp). Đây là chương trình kéo dài 2 tuần dành cho 33 giảng viên đến từ 11 trường đại học được lựa chọn trong khuôn khổ chương trình hợp tác của IPP2 với các trường đại học và cơ sở đào tạo. Tham gia khóa đào tạo này, giảng viên Cao đẳng Công nghiệp Huế đã học tập nhằm đưa nội dung đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào giảng dạy tại trường đại học, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại khu vực Miền Trung.