Danh sách cán bộ kiểm soát tài liệu

Stt

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Kiêm nhiệm công tác

1

Lê Thị Linh Chi

Phòng TCHC

Cán bộ kiểm soát tài liệu

2

Lê Thị Thanh Nga

Phòng ĐT-CTSV

Cán bộ kiểm soát tài liệu

3

Trần Tiến Dũng

Phòng QTĐT

Cán bộ kiểm soát tài liệu

4

Phạm Thị Lệ Thủy

Phòng TCKT

Cán bộ kiểm soát tài liệu

5

Hồ Thị Diễm Trang

Phòng KT& ĐBCL

Cán bộ kiểm soát tài liệu

6

Đinh Viết Thắng

Phòng QLKH-HTQT

Cán bộ kiểm soát tài liệu

7

Dương Tú Trinh

Trung tâm Dịch vụ Đào tạo

Cán bộ kiểm soát tài liệu

8

Nguyễn Thị Minh

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cán bộ kiểm soát tài liệu

 9  Lê Thị Bích Vân  Trung tâm NC & CGCN  Cán bộ kiểm soát tài liệu

10

Nguyễn Ngọc Trác

Tổ TTGD

Cán bộ kiểm soát tài liệu

11

Nguyễn Thị Như Ý

Thư ký khoa Cơ khí

Cán bộ kiểm soát tài liệu

12

Đậu Thị Thanh Nga

Thư ký khoa CNTT-Truyền thông

Cán bộ kiểm soát tài liệu

13

Tôn Nữ Thái Hiền

Thư ký khoa Điện - Điện tử

Cán bộ kiểm soát tài liệu

14

Lê Anh Tuấn

Thư ký khoa Động lực

Cán bộ kiểm soát tài liệu

15

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thư ký khoa CN-Hóa MT

Cán bộ kiểm soát tài liệu

16

Nguyễn Thị Nhàn

Thư ký khoa KHCB

Cán bộ kiểm soát tài liệu

17

Hoàng Thị Thu Hường

Thư ký khoa Kinh tế

Cán bộ kiểm soát tài liệu

18

Lê Thị Hồng Hải

Thư ký khoa Nhiệt lạnh - Xây dựng

Cán bộ kiểm soát tài liệu

19

Nguyễn Thị Hoa Lê

Thư ký khoa NN-QT-DL

Cán bộ kiểm soát tài liệu