Chi tiết

Thông báo tuyển dụng nhân viên y tế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng:

 I.   Vị trí tuyển dụng: Nhân viên y tế

II. Số lượng: 01 người

Chi tiết xem file đính kèm./.

File đính kèm: Thongbaotuyendung.pdf

Ngày gửi: 22/2/2018
Số người đã xem: 985
Quay lại