Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ và chứng nhận chuẩn đầu ra

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thi kết thúc học phần và sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Nhà trường sẽ lấy điểm thi kết thúc học phần để xem xét, xác nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho HSSV (HSSV không phải đăng ký thi sát hạch riêng).

Cách triển khai cụ thể như sau:

1/ Đối tượng áp dụng:

- HSSV từ khóa Tuyển sinh 2016.

2/ Hình thức tổ chức:

- HSSV tham dự kỳ thi kết thúc học phần Ngoại ngữ theo lịch thi của Trường để hoàn thành điểm của các học phần trên.

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi học phần (lần thi 1), Trường sẽ xét công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với các HSSV có đăng ký và nộp lệ phí xét, xác nhận chuẩn đầu ra.

- Những HSSV không đăng ký xét sát hạch chuẩn đầu ra, kết quả thi chỉ lấy điểm kết thúc học phần như bình thường.

- Trường hợp không đủ điểm để được xét công nhận chuẩn ra trong kỳ thi lần 1, HSSV đăng ký tham gia các kỳ thi do Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ HUEIC tổ chức.

(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

File đính kèm: 573TB-CĐCNH.pdf

Ngày gửi: 23/11/2017
Số người đã xem: 10611

Các thông báo mới
 Thời khóa biểu dự kiến các lớp 20TCB năm học 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Danh sách sinh viên các hệ nhập học năm 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (16/9/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (16/9/2020) 
 Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện điểm với khóa 20CD, 20TC HK1, năm học 2020-2021 (14/9/2020) 
 Kế hoạch thi lần 2, HK2 và kỳ phụ năm học 2019-2020  (4/9/2020) 
 Thông báo Học sinh, sinh viên nhập học trở lại (1/9/2020) 
 Thông báo danh sách số báo danh, phòng thi - kỳ thi tốt nghiệp Bậc Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp - khóa thi ngày 24/8/2020 (20/8/2020) 
 Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ (20/8/2020) 
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020  (14/8/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo nghỉ học ngày 21/11/2017 (21/11/2017)
 Danh sách SV chưa đạt Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng & An ninh Khóa 15CD, 16CD (16/11/2017)
 Thông báo thu học phí HK I 2017-2018 (10/11/2017)
 Xét thôi học năm học 2016-2017 HỆ NIÊN CHẾ (17/10/2017)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA VỚI KHÓA 17CD HK1, NĂM HỌC 2017-2018 (5/9/2017)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 (KHÓA 11CD), ĐỢT 7 (KHÓA 12CD), ĐỢT 4 (KHÓA 13CD), ĐỢT 2( KHÓA 14CD), ĐỢT 1( 16CL) (5/9/2017)
 Thời gian, lịch trình tham quan doanh nghiệp 2017 (5/9/2017)
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức - Người lao động năm học 2017-2018 (5/9/2017)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CJ VINA (31/8/2017)
 THÔNG BÁO (Về việc khai giảng lớp Tin học, Ngoại ngữ và lịch kiểm tra sát hạch chuẩn đầu ra) (30/8/2017)
Quay lại