Chi tiết

TB học lại các môn khoa Tin
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đăng kí học lại đối với các lớp sắp tốt nghiệp
học kì II năm học 2013- 2014

     (Hệ niên chế)

Kính gửi: - Khoa chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho sinh viên các lớp sắp tốt nghiệp ra trường, Khoa CNTT thông báo kế hoạch đăng kí học lại các môn qua ban của Khoa Tin như sau:
- Thời gian đăng kí: Từ ngày 4/3/2014 đến ngày 14/3/2014.
- Địa điểm: VPKhoa CNTT phòng X2.101
* Chú ý: SV tới đăng kí có kèm theo đơn xin học lại.

Ngày gửi: 4/3/2014
Số người đã xem: 9100

Thông tin mới
 Làm việc ngoài giờ (25/3/2014)


Thông tin khác
 TKB lớp Tuần 32(3/3/2014)
 TB học lại GDQP(27/2/2014)
 TKB lớp Tuần 31(27/2/2014)
Quay lại