Chi tiết

Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa học theo tín chỉ như sau:
Đối với SV các khóa cũ (Từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA; 17CL về trước)
- Thời gian sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp: từ ngày 16/06/2020 đến 29/06/2020 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN ở website trường hoặc nhận đơn ở Phòng ĐT-CTSV)
- Hoàn thành nhập chuẩn đầu ra vào phần mềm: GDQP&AN, Hoạt động xã hội, Chứng chỉ ngoại ngữ.... đến hết ngày 29/6/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp: từ ngày 30/06/2020 đến 10/07/2020.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 21/07/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
Đối với SV khóa 17CD (kể cả sinh viên chưa tốt nghiệp học theo chương trình 2.5 năm đã xét đợt 1 vào tháng 3/2020)
- Hoàn thành nhập chuẩn đầu ra vào phần mềm: GDQP&AN, Hoạt động xã hội, Chứng chỉ ngoại ngữ.... đến hết ngày 10/9/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp: dự kiến từ ngày 15/9/2020 đến 25/09/2020.
- Chuyển dữ liệu về Khoa kiểm dò: từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 09/10/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
Lưu ý: * Từ Khóa 17 trở đi (Cao đẳng, Trung cấp) bằng tốt nghiệp của sinh viên có dán ảnh, Khoa tập hợp ảnh của sinh viên theo lớp biên chế (mỗi sinh viên 1 ảnh 3x4) và chuyển về Phòng ĐT-CTSV để phòng dán vào bằng TN.
* Sinh viên học theo chương trình 2.5 năm chưa được xét đợt 1 phải đề xuất ở trang cá nhân từ ngày 25/08/2020 đến hết ngày 10/9/2020.

Ngày gửi: 20/8/2020
Số người đã xem: 1018

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020) 
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020) 
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA  (16/10/2020) 
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020) 
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (5/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (5/10/2020) 
 Thông báo nhận bằng TN hệ niên chế từ ngày 01/10/2020.  (2/10/2020) 
 Thời khóa biểu dự kiến các lớp 20TCB năm học 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Danh sách sinh viên các hệ nhập học năm 2020 - 2021 (20/9/2020) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch triển khai Học kỳ phụ năm học 2019-2020 (28/5/2020)
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020 (22/5/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Lần 2 (8/5/2020)
 THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN (8/5/2020)
 Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung (5/5/2020)
 Thông báo nộp BHYT và BHTT tháng 5/2020 (17/4/2020)
 Kế hoạch thi lại HK1, năm học 2019-2020 các Khóa theo học tín chỉ (16/4/2020)
 Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19 (4/4/2020)
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
Quay lại