Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
07/05/2018
Thứ ba
08/05/2018
Thứ tư
09/05/2018
Thứ năm
10/05/2018
Thứ sáu
11/05/2018
Thứ bảy
12/05/2018
Chủ nhật
13/05/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(8h00 - 10h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00 - 10h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
vttkieu
vttkieu
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 15h)
hmtuan
(14h - 16h30)
hmtuan
(14h - 17h)
Khoa NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file