Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
08/04/2019
Thứ ba
09/04/2019
Thứ tư
10/04/2019
Thứ năm
11/04/2019
Thứ sáu
12/04/2019
Thứ bảy
13/04/2019
Chủ nhật
14/04/2019
Ca SángKhoa CNTT - TT
ttbinh
ndkhoa
((8h-11h30))
ndkhoa
((8h-11h30))
ttbinh
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(CS1)
hxvinh
(CS1)
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
nthong
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
ndkhoa
((14h-16h30))
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(CS1)
Khoa KHCB
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(14h - 16h30)
hmtuan
(14h - 17h (CS2))
hmtuan
(14h - 16h (CS2))
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 06/08/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file