Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
27/03/2017
Thứ ba
28/03/2017
Thứ tư
29/03/2017
Thứ năm
30/03/2017
Thứ sáu
31/03/2017
Thứ bảy
01/04/2017
Chủ nhật
02/04/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(cs1(8h-11h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(8h00-11h30 tại VP CS1)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8hh30-11h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
dtlthuy
(9h30-10h30)
hvhiep
dtlthuy
(9h30-10h30)
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30 )
hmtuan
(7h - 8h30 (CS2))
Khoa NN-QT-DL
httthuy
ttqnhu
httthuy
httthuy
ttqnhu
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(cs1(14h-17h))
nvanh
(cs1(14h-17h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
nqhoang
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(14h - 16h30)
hmtuan
(13h - 16h30)
hmtuan
(13h - 17h30)
Khoa NN-QT-DL
ttqnhu
ttqnhu
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file