Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
20/02/2017
Thứ ba
21/02/2017
Thứ tư
22/02/2017
Thứ năm
23/02/2017
Thứ sáu
24/02/2017
Thứ bảy
25/02/2017
Chủ nhật
26/02/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00 - 10h30 tại VP CS1)
dtanh
(8h00 - 10h30 tại VP CS1)
dtanh
(8h00 - 10h30 tại VP CS1)
dtanh
(8h00 - 10h30 tại VP CS1)
dtanh
(8h00 - 10h30 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(8h-10h)
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30 )
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
httthuy
(tiết 2,3)
httthuy
(tiết 2,3)
hthtien
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
ltrung
(14h00 - 16h30 tại VP CS1)
nqhoang
(14h00 - 16h30 tại VP CS2)
ltrung
(14h00 - 16h30 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(14h-16h)
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h30)
hmtuan
(13h - 16h30)
Khoa NN-QT-DL
ttqnhu
hthtien
ttqnhu
httthuy
(3h-4h30)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file