Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt vào: 10/12/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
10/12/2018
Thứ ba
11/12/2018
Thứ tư
12/12/2018
Thứ năm
13/12/2018
Thứ sáu
14/12/2018
Thứ bảy
15/12/2018
Chủ nhật
16/12/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
ndkhoa
ndkhoa
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(Cs1, 8h30-10h30)
dhluy
(CS2 8h00-11h00)
hxvinh
(Cs1, 8h30-10h30)
tpnam
(CS1 8h00-9h00, CS2 9h30-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8-10h)
hmtuan
(8-10 (cs2))
hmtuan
(8-10h)
hmtuan
(8-10)
hmtuan
(8-10h)
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h30-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(Cs1, 14h00-16h15)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 10/12/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file