Chi tiết

Lớp bồi dưỡng nghề ngắn hạn “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí”

30 nhân viên của công ty Viễn thông Thừa Thiên Huế đã tham gia lớp bồi dưỡng nghề ngắn hạn “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” do trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đào tạo từ ngày 10/01/2019 đến ngày 13/01/2019.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm được các kiến thức và thực hành nghề các modul: lắp đặt và bảo dưỡng máy điều hòa treo tường; đặc điểm máy điều hoà không khí; sử dụng Remote máy điều hòa không khí 2 khối; hút chân không, nạp và dồn ga; lắp đặt khối trong nhà; lắp đặt khối ngoài nhà; bảo dưỡng máy điều hòa không khí 2 khối…

Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên được cấp chứng nhận và áp dụng kiến thức, kỹ năng vào quá trình vận hành thiết bị nơi mình đang công tác nhằm khai thác tốt nhất các tính năng của máy, thiết bị đang có tại đơn vị.

Ngày gửi: 16/1/2019
Số người đã xem: 593
Trở lại