Chi tiết

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Thực hiện thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong hai ngày 13-14/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức đào tạo lớp Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho gần 100 học viên là chủ doanh nghiệp, công ty, nhân viên các công ty kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

          Trong thời gian đào tạo, các học viên đã được các giảng viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trao đổi những kiến thức liên quan đến vấn đề ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường; sức khỏe con người và biện pháp quản lý; những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường; một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu; ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ, an toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh; một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu.

           Kết thúc đợt huấn luyện, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành sát hạch kiến thức cho toàn bộ các học viên và cấp chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho các học viên đạt chuẩn kiến thức theo quy định./.


Ngày gửi: 14/9/2018
Số người đã xem: 431
Trở lại