Chi tiết

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho nhân viên Công ty Cổ phần Thanh Tân

Thực hiện chương trình hợp tác toàn diện giữa Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế và Công ty Cổ phần Thanh Tân, trong ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2018 Trung tâm huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phối hợp với công ty tiến hành huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 93 cán bộ công nhân viên của công ty.

Trong đợt huấn luyện này Trung tâm huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 1,2,3,4, kết thúc khóa học, các học viên đã được Trung Tâm tổ chức kiểm tra kiến thức và sẽ được cấp thẻ an toàn lao động nếu bài thi đạt điều kiện theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động.


Ngày gửi: 2/3/2018
Số người đã xem: 553
Trở lại