Chi tiết

Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 - 2018

Chiều ngày 11/11/2017 tại hội trường D1, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường và được tổ chức vào đầu năm học. Ông Trần Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dự và chỉ đạo hội nghị

Năm học 2017 - 2018, 13 hội nghị cấp cơ sở được tổ chức từ ngày 6/10 đến 31/10 tại các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường. Tại các hội nghị cơ sở đã có gần 60 ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động của Công chức, viên chức, người lao động năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018” và “Dự thảo Quy định nội bộ năm học 2017 - 2018”.

Tại hội nghị cấp trường, ngoài các ý kiến từ các hội nghị cơ sở còn có thêm các tham luận từ các đơn vị Phòng Đào tạo – CTHSSV, Khoa Động lực, Trung tâm An toàn Lao động, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học cơ bản… về các nội dung trọng tâm của năm học 2017 – 2018.

Hội nghị xác định các mục tiêu chung: Xây dựng trường Cao đẳng Chất lượng Cao và phấn đấu được công nhận ASEAN 4+ đến năm 2020; Tập trung xây dựng chiến lược nhà trường với quan điểm: “Lấy người học làm trung tâm”; Môi trường học tập tiên tiến và đổi mới sáng tạo; Quản trị tinh gọn và hiệu quả. Năm học 2017 – 2018, nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp chính: Từng bước hoàn thiện Hệ sinh thái học tập cho sinh viên; Nâng cao năng lực giảng viên: kỹ năng nghề, tính thực tiễn, đổi mới sáng tạo; Điều chỉnh chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo phù hợp với xu hướng và cách tiếp “Lấy người học làm trung tâm”; Triển khai Đảm bảo chất lượng giáo dục: “Đánh giá năng lực toàn diện của sinh viên”; Tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp: thực tập và việc làm, công nghệ, đào tạo và chuyển giao; Triển khai hiệu quả các dự án nâng cao năng lực: USAID-COMET, IPP, KOSEN, ADB, BC-UK, KOICA…; Thực hiện các chỉ tiêu, năng lực của trường Cao đẳng Chất lượng cao; Triển khai dự án “Smart University” với Các đối tác Đại học…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hội nghị đã biểu quyết thông qua các dự thảo, làm cơ sở cho việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 – 2018.


Ngày gửi: 14/11/2017
Số người đã xem: 586
Trở lại