Chi tiết

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường năm 2016

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên cấp Trường năm 2016, trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp Trường.
Năm 2016, Trường có 20 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và 03 đề tài giảng viên cấp Khoa; đây cũng là năm học nhà trường có số lượng đề tài giảng viên cao nhất trong các năm. Các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay tập trung nghiên cứu các lĩnh vực: Công nghệ Hóa - Môi trường, Xây dựng, Thiết kế vi mạch, Điều khiển tự động, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Nhiệt Lạnh.
Bên cạnh một số đề tài thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, một số đề tài đã ứng dụng công nghệ vào thực tiễn như đề tài của Khoa Hóa môi trường: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano trên cây lạc”, đề tài của Khoa Công nghệ thông tin: “Nghiên cứu công nghệ mạng không dây mắt lưới và ứng dụng tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế”,… đề tài của Khoa Khoa học Cơ bản: “Tạo vật liệu calcium aluminate pha tạp đất hiếm ứng dụng trong sơn phát quang” đã mở ra các hướng nghiên cứu mới cũng như triển vọng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về hàm lượng khoa học và tính thực tiễn của các đề tài. Hi vọng với kết quả đạt được của các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay, phong trào nghiên cứu khoa học của giảng viên ngày càng được nhân rộng, phát triển về chuyên môn và thực tiễn sản xuất; đáp ứng được mục tiêu phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường trong các năm tiếp theo./.

Ngày gửi: 26/12/2016
Số người đã xem: 688
Trở lại