Chi tiết

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2016

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức hội đồng nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016. Hội đồng nghiệm thu gồm các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực vật liệu như: PGS.TS Phan Đình Giớ, PGS.TS Võ Duy Dần…
Năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Chế tạo thiết bị phát sóng siêu âm công suất lớn từ vật liệu áp điện PZT - PMSN và ứng dụng trong công nghiệp tẩy rửa do TS. Lê Đại Vương làm chủ nhiệm đề tài.
Theo kết quả đánh giá của hội đồng nghiệp thu cấp cơ sở, đề tài có tính ứng dụng cao. Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần thúc đẩy việc việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả tẩy rửa trong công nghiệp, giảm chi phí đầu tư. Ngoài việc áp dụng cho tẩy rửa cho các loại vật liệu sắt thép, đề tài có thể ứng dụng tẩy rửa cho các vật liệu khác như thủy tinh, sợi vải….
TS. Cung Trọng Cường - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề nghị chủ nhiệm đề tài hoàn thiện, nâng cấp thiết bị máy phát sóng siêu âm để thương mại hóa sản phẩm và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường.
Đề tài cấp Bộ năm 2016 là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc, định hướng vào phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế về lĩnh vực phát sóng siêu âm. Với định hướng này, trong thời gian tới, Trường sẽ có những công trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng rộng rãi trong cả nước; góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, sinh viên trong nhà trường cũng như việc áp dụng khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

Ngày gửi: 26/12/2016
Số người đã xem: 650
Trở lại