Chi tiết

Đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với sự hỗ trợ của Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Trường CĐCN Huế tổ chức đào tạo miễn phí các khóa nghề ngắn hạn cho lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021.

Các nghề và số lượng cụ thể như sau: Bảo dưỡng và sửa chữa xe máy (50 học viên); Cơ khí cơ bản – Hàn (32 học viên); Sửa chữa máy may công nghiệp (32 học viên); Xử lý nước thải và môi trường (50 học viên).

Đối tượng tham gia các khóa đào tạo trên là người lao động từ 15 tuổi trở lên và thuộc một trong hai trường hợp: bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc người cần chuyển đổi nghề nghiệp, trong đó ưu tiên nữ và người khuyết tật. Học viên có nhu cầu truy cập vào link sau để biết thêm tông tin chi tiết và đăng ký tham gia khóa đào tạo: https://tuyensinh.hueic.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-cac-khoa-dao-tao-ngan-han-cho-lao-dong-anh-huong-boi-dich-covid-19/.


Ngày gửi: 24/6/2021
Số người đã xem: 1835
Trở lại