Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
12/09/2016
Thứ ba
13/09/2016
Thứ tư
14/09/2016
Thứ năm
15/09/2016
Thứ sáu
16/09/2016
Thứ bảy
17/09/2016
Chủ nhật
18/09/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Điện tử
hxvinh
hxvinh
hxvinh
hxvinh
Khoa Động lực
nqhoang
(8h-11h tại VP CS1)
dtanh
(8h30-11h tại VP CS1)
dtanh
(8h30-11h tại VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
vttkieu
ldvuong
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
(8-10h)
hvhiep
(8-10h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 11h)
hmtuan
(8h30 - 11h)
hmtuan
(8h30 - 11h)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
hthtien
httthuy
(T4,5)
httthuy
(T1,2)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14-17h))
Khoa Điện tử
hxvinh
Khoa Động lực
dtanh
(14h-17h tại VP CS1)
dtanh
(14h-17h tại VP CS1)
dtanh
(14h-17h tại VP CS1)
dtanh
(14h-17h tại VP CS1)
dtanh
(14h-17h tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
ldvuong
ldvuong
ldvuong
vttkieu
ldvuong
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(14h-16h)
nntrac
(14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(1h-3h30)
dtlthuy
(1h-3h30)
dtlthuy
(1h-3h30)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(13h - 14h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(T3,4)
hthtien
hthtien
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 11/09/2015
  Trở về trang chủ    Xuất file