Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
11/06/2018
Thứ ba
12/06/2018
Thứ tư
13/06/2018
Thứ năm
14/06/2018
Thứ sáu
15/06/2018
Thứ bảy
16/06/2018
Chủ nhật
17/06/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvavan
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
dtanh
(8h00 - 10h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h30-11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
dtlthuy
hvhiep
dtlthuy
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
httthuy
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
dtanh
(14h30-16h00 tại VP khoa CS2)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(14h30-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file