Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
10/04/2017
Thứ ba
11/04/2017
Thứ tư
12/04/2017
Thứ năm
13/04/2017
Thứ sáu
14/04/2017
Thứ bảy
15/04/2017
Chủ nhật
16/04/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
dtlthuy
(9h30-10h30)
hvhiep
dtlthuy
(9h30-10h30)
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30 )
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
(8h-9h30)
httthuy
(8h-9h30)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
vttkieu
vttkieu
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h30)
hmtuan
(13h - 16h30)
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file