Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
15/08/2016
Thứ ba
16/08/2016
Thứ tư
17/08/2016
Thứ năm
18/08/2016
Thứ sáu
19/08/2016
Thứ bảy
20/08/2016
Chủ nhật
21/08/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(8h00-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 taị VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
(8h-10h)
hvhiep
(8h-10h)
hvhiep
(8h-10h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
hmtuan
Khoa NN-QT-DL
htai
htai
hthtien
hthtien
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h00)
nntrac
(từ 14h-16h00)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(1h-3h30)
dtlthuy
(1h-3h30)
dtlthuy
(1h-3h30)
dtlthuy
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 13h50)
hmtuan
(17h - 18h)
hmtuan
(17h - 18h)
hmtuan
(17h - 18h)
hmtuan
(17h - 18h)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
httthuy
(tiết 3,4)
httthuy
(tiết 1,2)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file