Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
19/12/2016
Thứ ba
20/12/2016
Thứ tư
21/12/2016
Thứ năm
22/12/2016
Thứ sáu
23/12/2016
Thứ bảy
24/12/2016
Chủ nhật
25/12/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(8h00-11h00 tại VP CS1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP CS2)
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(8h30-10h30)
hvhiep
(8h-10h)
dtlthuy
(8h30-10h)
hvhiep
(8h-10h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 -11h)
hmtuan
(8h30 -11h)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
hthtien
hthtien
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
dtanh
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
ltrung
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(14h-16h)
nntrac
(14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(13h - 16h)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
ttqnhu
ttqnhu
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file