Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
25/12/2017
Thứ ba
26/12/2017
Thứ tư
27/12/2017
Thứ năm
28/12/2017
Thứ sáu
29/12/2017
Thứ bảy
30/12/2017
Chủ nhật
31/12/2017
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00 - 10h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00 - 10h00 tại VP khoa CS2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
dtlthuy
dtlthuy
dtlthuy
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
Khoa Động lực
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h30 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
vttkieu
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 15h)
hmtuan
(14h - 16h)
Khoa NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file