Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
27/11/2017
Thứ ba
28/11/2017
Thứ tư
29/11/2017
Thứ năm
30/11/2017
Thứ sáu
01/12/2017
Thứ bảy
02/12/2017
Chủ nhật
03/12/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS2(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
ltrung
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
ltrung
(8h00 - 10h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
dtlthuy
dtlthuy
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(14h - 16h30(CS2))
hmtuan
(13h - 15h)
hmtuan
(14h - 16h)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file