Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
13/11/2017
Thứ ba
14/11/2017
Thứ tư
15/11/2017
Thứ năm
16/11/2017
Thứ sáu
17/11/2017
Thứ bảy
18/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
ltrung
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
ltrung
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
dtlthuy
dtlthuy
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(14h - 17h)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file