Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
03/10/2016
Thứ ba
04/10/2016
Thứ tư
05/10/2016
Thứ năm
06/10/2016
Thứ sáu
07/10/2016
Thứ bảy
08/10/2016
Chủ nhật
09/10/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
hxvinh
hxvinh
hxvinh
hxvinh
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00-10h30 tại VP CS2)
dtanh
(8h00-10h30 tại VP CS2)
nqhoang
(8h30 - 11h00 taị VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
vttkieu
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
(14h-16j)
hvhiep
(14h-16h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 11h)
hmtuan
(8h30 - 11h)
Khoa NN-QT-DL
ttqnhu
(tiet 4,5)
httthuy
(tiet 4,5)
hthtien
ttqnhu
(t 3,4)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
hxvinh
Khoa Động lực
dtanh
(14h00 - 17h00 taị VP CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 taị VP CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 taị VP CS1)
dtanh
(14h00 - 16h30 taị VP CS1)
dtanh
(14h00 - 16h30 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(1h-3h)
dtlthuy
(1h-3h)
dtlthuy
(1h-3h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(13h - 14h30)
hmtuan
(13h - 16h)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
(Sáng)
httthuy
(tiet 3,4)
httthuy
(tiet 1,2)
hthtien
(2-4h)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file