Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
07/08/2017
Thứ ba
08/08/2017
Thứ tư
09/08/2017
Thứ năm
10/08/2017
Thứ sáu
11/08/2017
Thứ bảy
12/08/2017
Chủ nhật
13/08/2017
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP Cơ sở 1)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP Cơ sở 1)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP Cơ sở 2)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP Cơ sở 1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP Cơ sở 2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
ltrung
(14h00-17h00 tại VP Cơ sở 1)
nqhoang
(14h00-17h00 tại VP Cơ sở 1)
dtanh
(13h00-17h00 tại VP cơ sở 1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file