Chi tiết

HueIC – Điều chỉnh giờ làm việc khối hành chính và vận động nữ viên chức, người lao động mặc áo dài truyền thống

Ngày 20/9/2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) đã ban hành 02 văn bản thông báo số 462/TB-CĐCNH và 463/TB-CĐCNH thực hiện việc điều chỉnh giờ làm việc khối hành chính và vận động nữ viên chức, người lao động mặc áo dài truyền thống.

Theo đó, HueIC quyết định điều chỉnh giờ làm việc khối hành chính, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30,  buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00 và quy định toàn thể nữ công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục áo dài truyền thống vào sáng thứ Hai và sáng thứ Sáu hàng tuần (trừ khối vệ sinh), đồng thời khuyến khích giảng viên nữ thường xuyên mặc trang phục áo dài truyền thống khi lên lớp (đối với giờ giảng lý thuyết). Thời gian thực hiện chính thức kể từ ngày thứ Hai 24/9/2018.

Đây là những nội dung mới nhằm thống nhất và hưởng ứng các chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại các văn bản số 234/TB-UBND ngày 04/9/2018 và Thư ngỏ số 71/UBND-GD ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi ban hành thực hiện, Nhà trường đã tiến hành thăm dò và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của tập thể trong công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường.


Ngày gửi: 21/9/2018
Số người đã xem: 535
Trở lại