Chi tiết

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Trị và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp.

Tham gia Lớp bồi dưỡng là 35 cán bộ quản lý và nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các học viên được trang bị kiến thức về: Quản trị nhân sự và văn hóa doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do các giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ quản lý và nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp. Từ đó, các học viên tiếp tục vận dụng, triển khai trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Quảng Trị, định hướng, tư vấn cho các bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp, biết vận dụng sáng tạo thực tế tại địa phương để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.


Ngày gửi: 23/8/2019
Số người đã xem: 820
Trở lại