Chi tiết

Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Động lực

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014, Khoa Động lực thông báo đến các khoa chuyên môn kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau:

- Khoa KHCB: Tổ chức thi lại vào ngày 19, 20/01/2014.

- Khoa Hóa môi trường: tổ chức thi lại vào sáng ngày 21/01/2014.

- Khoa NN-QT-DL: tổ chức thi lại vào chiều ngày 21/01/2014.

- Các khoa dạy môn qua ban:

STT

Khoa

Thời gian tổ chức thi lại

Ghi chú

1

Kinh tế

Sáng 22/01/2014

 

2

Điện

Chiều 22/01/2014

 

3

Cơ khí

Sáng 23/01/2014

 

4

CNTT, Xây dựng

Chiều 23/01/2014

 

5

Động lực, điện tử

Sáng 24/01/2014

 

6

Nhiệt lạnh

Chiều 24/01/2014

 

 

- Khoa Động Lực tổ chức thi lại các môn của khoa trong ngày 22/01/2014 (18/01 sẽ có lịch thi cụ thể).

- Sinh viên đăng kí thi lại tập hợp danh sách và lệ phí thi lại theo lớp.

Ngày gửi: 6/1/2014
Số người đã xem: 3320

Thông tin mới
 Kế hoạch thi lại lần 2, HK2 - năm học 2016-2017, hệ niên chế (1/6/2017)
 Danh sách thi lại lần 2, HK1 năm học 2016-2017 (14/2/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 HK1, năm học 2016-2017 của Khóa 14CD và 15CD (7/12/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 15CD, KỲ PHỤ KHÓA 13CD VÀ 14CD (14/7/2016)
 Kế hoạch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ niên chế (11/5/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13CD VÀ 14CD (25/4/2016)
  Danh sách HSSV thi lại HK1 năm học 2015-2016 niên chế (5/2/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP NIÊN CHẾ (4/1/2016)
 LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014-2015 HỆ NIÊN CHẾ (12/5/2015)
 Thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2014-2015 (28/11/2014)
 Thông báo kế hoạch ôn tập, phụ đạo thi tốt nghiệp khóa 12CL - khoa Kinh tế (3/4/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Công nghệ hóa - môi trường (6/1/2014)
 Kế hoạch đăng ký học lại các lớp liên thông - Khoa Khoa học cơ bản (6/1/2014)


Thông tin khác
 Kế hoạch thi lần 2 - học kỳ I năm học 2013-2014 - khoa Khoa học cơ bản(31/12/2013)
 Kế hoạch thi lại, học lại khoa Kinh tế(31/12/2013)
 Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa 11TCA, 11TCB(17/12/2013)
 Kế hoạch thi lần 2 khóa 12CL(12/9/2013)
 Thông báo kế hoạch đăng ký học phụ đạo thi tốt nghiệp văn hóa - chính trị khóa thi ngày 11/01/2013(16/6/2013)
Quay lại