Chi tiết

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA HỌC THEO TÍN CHỈ (TỪ KHÓA 11CD ĐẾN 14CD VÀ 16CL)
Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp làm đơn Xin xét tốt nghiệp và chuyển về phòng ĐT - CTSV từ ngày 12/03/2018 đến 26/03/2018 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN của website trường)
- Thời gian xét tốt nghiệp từ ngày 28/03/2018 đến 04/04/2018.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 13/04/2018.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 7/2/2018
Số người đã xem: 15269

Thông tin mới
 Danh sách tốt nghiệp khóa 16LN và các khóa hệ niên chế (6/3/2018)
 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP (Hệ niên chế) KHÓA 16TC-A; 15TC – B; 15CN VÀ THI LẠI (27/2/2018)


Thông tin khác
 Tiến độ thi tốt nghiệp các khóa 15CN; 15TC-B; 16TCA(7/2/2018)
 Danh sách tốt nghiệp VH và chính trị khóa 16TC-B và thi lại(17/10/2017)
 Các quyết định và kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa 16TC-B(13/7/2017)
 Quyết định, danh sách SV tốt nghiệp Khóa 14CD, đợt 1 (16/6/2017)
 Danh sách TN khóa thi ngày 30/5/2017 Hệ niên chế(16/6/2017)
 Danh sách phòng thi, số báo danh khóa thi ngày 30/5/2017(24/5/2017)
 Danh sách đủ ĐKDT khóa 14TC-B; 15TCA; 14CN và thi lại hệ niên chế(23/5/2017)
 THÔNG BÁO VÀ KẾ HOẠCH THI TN KHÓA 14CN, 15CN(16/3/2017)
 Tốt nghiệp văn hóa 15TC-B(1/11/2016)
 Kế hoạch thi TN cho khóa 13TC-B(20/10/2016)
 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi TNVH Khóa 15TC-B và thi lại(25/8/2016)
 Thông báo thi TNVH khóa 15TCB và thi lạ(3/8/2016)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 12 (KHÓA 10CD), ĐỢT 8 (KHÓA 11CD), ĐỢT 5 (KHÓA 12CD), ĐỢT 2 (KHÓA 13CD)(1/7/2016)
 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 13CD(ĐỢT 1), 10CD(ĐỢT 11), 11CD(ĐỢT 7), 12CD (ĐỢT 4)(23/6/2016)
 Danh sách tốt nghiệp 14TCA; 13CN và thi lại hệ niên chế, khóa thi ngày 09/6/2016(22/6/2016)
 Danh sách Phòng thi, số báo danh khóa 13CN; 14TCA(6/6/2016)
 Danh sach hssv đủ điều kiện thi tốt nghiệp khóa 13CN; 14TCA và thi lại hệ niên chế(3/6/2016)
 KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 13CD(31/3/2016)
 Thông báo kế hoạch thi TN 13CN; 14TCA và thi lại hệ niên chế(24/3/2016)
 Danh sách tốt nghiệp khóa 12TC-B và thi lại(22/2/2016)
Quay lại