Chi tiết

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP (Hệ niên chế) KHÓA 16TC-A; 15TC – B; 15CN VÀ THI LẠI
Sinh viên xem chi tiết ở file đính kèm
File đính kèm: Thông báo kế hoạch thi tn và thi lại Hệ niên chế.doc

Ngày gửi: 27/2/2018
Số người đã xem: 14912
Quay lại