Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử HUEIC và Hệ thống học liệu mở

Tài liệu này dành cho các sinh viên của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế đã có email được nhà trường cấp theo công nghệ Microsoft.

Mục tiêu của tài liệu nhằm hướng dẫn cho sinh viên đăng ký tài khoản vào Hệ thống học liệu mở hoặc Cổng thông tin điện tử của nhà trường theo đúng quy định.

Vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm: 02092014_DangKyTaiKhoan.pdf

Ngày gửi: 2/9/2014
Số người đã xem: 2841
Quay lại