Chi tiết

Xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018

Căn cứ vào nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm học 2017 - 2018, định hướng khoa học - công nghệ đến năm 2020 và tính cấp thiết của việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Nhà trường, ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018.
Năm 2018, trường nhận được 37 đề xuất đề tài nghiên cứu của giảng viên và 32 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ các khoa chuyên môn, các đề tài gồm nhiều lĩnh vực như Khoa học cơ bản, Công nghệ Hóa – Môi trường, Điện, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Động lực, Nhiệt lạnh-Xây dựng...
Hội đồng nhà trường đã quyết định xét duyệt 13 đề tài cấp trường, 11 đề tài cấp khoa và một số đề xuất được đề xuất đặt hàng thực hiện với tổng kinh phí 134 triệu đồng; 32 đề tài của sinh viên với tổng kinh phí hơn 34.5 triệu đồng.
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký thể hiện rõ sự đầu tư nghiên cứu và say mê khám phá khoa học công nghệ của giảng viên và sinh viên Nhà trường; thể hiện sự quan tâm đầu tư nghiêm túc của Nhà trường nhằm giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên dần làm chủ công nghệ và ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ trong thực tiễn./.

Ngày gửi: 21/12/2017
Số người đã xem: 692
Trở lại