Chi tiết

Kế hoạch triển khai Học kỳ phụ năm học 2019-2020
Phòng ĐT-CTSV thông báo về Kế hoạch triển khai kỳ phụ năm học 2019-2020.
Thời gian đăng ký khảo sát để có cơ sở mở môn học: Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 07/6/2020. SV vào đường link sau để khảo sát đăng ký học:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PCYJnArQZES9x2uhqr0RfJrvvpjAgZFHr7CX3u_wEfhUMkZSMTkyOEFCSE9LOFRZOUNNUFlEVTVCVi4u
Thời gian sinh viên đăng ký ONLINE: Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020. SV phải đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký học http://sinhvien.hueic.edu.vn mới được chấp nhận.
Thời gian bắt đầu học: Từ ngày 01/7/2020 đến 31/7/2020.
Tổ chức thi KTHP: Từ ngày 03/8/2020 đến 08/8/2020.
Kế hoạch thi lại Học kỳ phụ nhà trường sẽ có thông báo riêng.
Lưu ý: Do ảnh hưởng của COVID-19 nên học kỳ phụ của năm học 2019 - 2020 Nhà trường triển khai học theo hình thức online đối với môn lý thuyết và một số môn Thực hành. Vì vậy, nếu đăng ký học, Sinh viên phải đảm bảo có đủ điều kiện tối thiểu để có thể học như: Máy tính, kết nối internet, điện thoại thông minh, ...

Ngày gửi: 28/5/2020
Số người đã xem: 1407

Các thông báo mới
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (7/8/2020) 
 Điều chỉnh Kế hoạch GDQPAN (5/8/2020) 
 Thông báo tuyển dụng (22/7/2020) 
 Kế hoạch GDQPAN năm 2020 (3/7/2020) 
 CÁC LỚP MỞ TRONG KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (2/7/2020) 
 Thông báo Gia hạn nộp học phí Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020 (26/6/2020) 
 Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp và nộp bổ sung ảnh đợt xét tháng 3/2020 của Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 18TCA, 17TCB (22/6/2020) 
 Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ (17/6/2020) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020 (22/5/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Lần 2 (8/5/2020)
 THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN (8/5/2020)
 Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung (5/5/2020)
 Thông báo nộp BHYT và BHTT tháng 5/2020 (17/4/2020)
 Kế hoạch thi lại HK1, năm học 2019-2020 các Khóa theo học tín chỉ (16/4/2020)
 Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19 (4/4/2020)
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17CL ĐỢT CÔNG NHẬN TN NGÀY 15/11/2019 (11/2/2020)
Quay lại