Chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung
Về việc tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký bổ sung Thi lại HK 1, 2019-2020 và đăng ký học HK 2, 2019-2020 (chỉ đối với những môn có thời gian đã học chưa vượt quá 2 buổi), nhà trường gia hạn thêm 2 ngày từ ngày 05-06/05/2020. Cách thức đăng ký như sau:
Đối với thi lại: sinh viên đăng ký Thi lại trực tiếp trên phần mềm bằng cách đăng nhập vào trang cá nhân, chọn chức năng Đăng ký Thi lại, các bước tiếp theo thao tác như link hướng dẫn sau: http://sinhvien.hueic.edu.vn/Huon…/HuongDan_DangKyThiLai.htm
Lưu ý: sinh viên đọc Kế hoạch đính kèm để biết thêm thông tin và nộp lệ phí Thi lại theo thời gian trên.
Đối với đăng ký học: SV tải mẫu đơn Đăng ký học phần bổ sung tại trang web hueic.edu.vn(vào phần mẫu văn bản phía dưới bên phải) hoặc đến phòng Đào tạo CTSV xin mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung, sau đó nộp tại Văn phòng Khoa để Khoa kiểm tra và ký xác nhận vào đơn.
Sau thời gian nói trên, nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ trường hợp chậm trễ nào.
File đính kèm: kehoachthilai_1_2019_2020.doc

Ngày gửi: 5/5/2020
Số người đã xem: 1722

Các thông báo mới
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020  (14/8/2020) 
 Kế hoạch học GDQPAN 19CD, 19L (14/8/2020) 
 Thông báo Thời gian đăng ký học ONLINE học kỳ 1 năm học 2020-2021 (11/8/2020) 
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (7/8/2020) 
 Điều chỉnh Kế hoạch GDQPAN (5/8/2020) 
 Thông báo tuyển dụng (22/7/2020) 
 Kế hoạch GDQPAN năm 2020 (3/7/2020) 
 CÁC LỚP MỞ TRONG KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (2/7/2020) 
 Thông báo Gia hạn nộp học phí Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020 (26/6/2020) 
 Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp và nộp bổ sung ảnh đợt xét tháng 3/2020 của Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 18TCA, 17TCB (22/6/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Lần 2 (8/5/2020)
 Thông báo nộp BHYT và BHTT tháng 5/2020 (17/4/2020)
 Kế hoạch thi lại HK1, năm học 2019-2020 các Khóa theo học tín chỉ (16/4/2020)
 Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19 (4/4/2020)
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17CL ĐỢT CÔNG NHẬN TN NGÀY 15/11/2019 (11/2/2020)
 Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí HKII năm 2019-2020 (10/2/2020)
 Kế hoạch thi lần 2 các Khóa 17CD, 18CD, 18TCA, 18TCB HK1, năm học 2019-2020 (3/2/2020)
 Danh sách các lớp học phần chưa mở được Khóa 19CD, HK2, năm học 2019-2020 (23/1/2020)
Quay lại