Skip to main content

Trường CĐCN Huế phối hợp với Panasonic Electric Works Việt Nam tổ chức workshop “Nâng cấp toàn diện hệ thống điện với Panasonic”