Skip to main content

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ với các đối tác quốc tế trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực