Skip to main content

Công ty TNHH FPT Software

Sau 12 năm hoạt động (từ 13/08/2005), FPT Software Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh và trở thành công ty công nghệ thông tin có quy mô lớn nhất miền Trung. Công ty đang hướng tới mục tiêu 5001 nhân sự vào năm 2020.

Từ một văn phòng sản xuất phần mềm với quy mô 50 người, đến hết 2017, công ty đã phát triển lên quy mô hơn 2.700 người, mang lại việc làm cho hàng nghìn tri thức trẻ xuất thân miền Trung. Hàng năm, công ty đưa hàng trăm lượt nhân viên sang làm việc tại các nước Nhật Bản, Mỹ, Singapore… Trong 3 năm gần đây, FPT Software Đà Nẵng là công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 70%/năm. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất Tập đoàn, sự tăng trưởng làm nên cơ hội lớn cho mọi cá nhân đang tham gia vào sự phát triển này.