Chi tiết

Kế hoạch học GDQPAN 19CD, 19L
SV xem chi tiết ở file đính kèm
Một số nội dung quan trọng sinh viên cần biết:
- Đợt học này được tổ chức cho toàn bộ sinh viên khóa 19CD và sinh viên các khóa trước chưa đăng ký học. Chỉ những sinh viên hiện đang cư trú trên địa bàn TT Huế và không có người nhà bị cách ly thì mới tham gia đợt học này.
-Không tổ chức ăn ở tập trung, Sinh viên học và đi về trong ngày
-Kinh phí học tập còn thừa sẽ được nhà trường thông báo rõ và hoàn trả cho sinh viên ngay trong đợt học.
Những sinh viên không tham gia đợt học này sẽ được bố trí học vào thời gian thích hợp(dự kiến cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021) và sẽ có thông báo cụ thể về phương án hoàn trả kinh phí.
File đính kèm: 329KH-CĐCNH.pdf

Ngày gửi: 14/8/2020
Số người đã xem: 1779

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021) 
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021) 
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020) 
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020) 
 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần  (25/12/2020) 
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (24/12/2020) 
 Thông báo v/v Đăng ký học môn Tin học khóa 20CD theo hình thức 50% học ONLINE. 50% học OFFLINE tại trường (24/12/2020) 
 Kế hoạch học bổ sung GDQPAN khóa 19CD và 19TC-B (18/12/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ (20/8/2020)
 Thông báo Thời gian đăng ký học ONLINE học kỳ 1 năm học 2020-2021 (11/8/2020)
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (7/8/2020)
 Điều chỉnh Kế hoạch GDQPAN (5/8/2020)
 Thông báo tuyển dụng (22/7/2020)
 Kế hoạch GDQPAN năm 2020 (3/7/2020)
 CÁC LỚP MỞ TRONG KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (2/7/2020)
 Thông báo Gia hạn nộp học phí Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020 (26/6/2020)
 Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp và nộp bổ sung ảnh đợt xét tháng 3/2020 của Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 18TCA, 17TCB (22/6/2020)
 Kế hoạch triển khai Học kỳ phụ năm học 2019-2020 (28/5/2020)
Quay lại