Chi tiết

Thông báo Gia hạn nộp học phí Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020

Kính gửi:

-        Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của các lớp,

-        Toàn thể Học sinh - Sinh viên trong toàn trường,

 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Nhà trường đã có thông báo lần 2 về việc nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Theo đó, thời hạn cuối cùng để nộp học phí là đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều Học sinh, sinh viên chưa nộp.

Để  tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên có thể tham gia đầy đủ các kỳ thi kết thúc học phần, Nhà trường gia hạn thời gian nộp học phí đến 16h ngày 30 tháng 6 năm 2020 (Thứ ba). Sau thời gian này, những học sinh – sinh viên không nọp học phí sẽ không được xếp lịch thi kết thúc học phần. Cách thức nộp như thông báo số 05/TB-CĐCNH-TCKT ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Đây là đợt gia hạn cuối cùng. Đề nghị toàn thể học sinh – sinh viên nghiêm túc thực hiện.


Ngày gửi: 26/6/2020
Số người đã xem: 2005

Các thông báo mới
 Thông báo tuyển dụng (27/11/2020) 
 Thông báo đăng ký làm thẻ ATM cho sinh viên khóa 20-Đối tượng chính sách nội trú (16/11/2020) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA (13/11/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (4/11/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (4/11/2020) 
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020) 
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020) 
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA  (16/10/2020) 
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020) 
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ (20/8/2020)
 CÁC LỚP MỞ TRONG KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (2/7/2020)
 Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp và nộp bổ sung ảnh đợt xét tháng 3/2020 của Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 18TCA, 17TCB (22/6/2020)
 Kế hoạch triển khai Học kỳ phụ năm học 2019-2020 (28/5/2020)
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020 (22/5/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Lần 2 (8/5/2020)
 THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN (8/5/2020)
 Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung (5/5/2020)
 Thông báo nộp BHYT và BHTT tháng 5/2020 (17/4/2020)
 Kế hoạch thi lại HK1, năm học 2019-2020 các Khóa theo học tín chỉ (16/4/2020)
Quay lại